Voeg een widget toe

Om een widget toe te voegen aan Verzoek tot openbaarheid van verzoeken tot (incidentele)standplaatsen gemeente Hengelo, kopieer en plak je de volgende code in je webpagina:

De widget zal er zo uit zien: