Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten'.

Raadsvergadering 24 januari 2018 
 
AGENDAPUNT 14 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 13 december 2017 
 
-  RIB 2017 nr. G4 Inkoop 2018 Rivierduinen 
-  (Geheime/Concept) B&W besluitenlijsten week 51 (2017) en week 1 t/m 4 2018 
 
 
Raadsvergadering 21 februari 2018 
 
AGENDAPUNT 14 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 24 januari 2018 
 
-  RIB 2018 nr. G1 
-  (Geheime/Concept) B&W besluitenlijsten week 5 t/m 7 2018 
 
 
Raadsvergadering 28 maart 2018 
 
AGENDAPUNT 5 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 21 februari 2018 
 
-  RIB 2018 nr. G2  
-  Ingekomen stuk nr 25 
-  (Geheime/Concept) B&W besluitenlijsten week 8 t/m 13 2018 
 
 
Raadsvergadering 16 mei 2018 
 
AGENDAPUNT 10 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 25 april 2018 
 
-  (Geheime/Concept) B&W besluitenlijsten week 18 t/m 20 2018 
 
 
Raadsvergadering 20 juni 2018  
 
AGENDAPUNT 10  
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 16 mei 2018  
 
-  Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2018 Deel 2 GEHEIM 
 
 

Raadsvergadering 27 juni 2018 
 
AGENDAPUNT 8 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 20 juni 2018 
 
-  (Geheime/Concept) B&W besluitenlijsten week 25 2018 
 
 
Raadsvergadering 5 september 2018 
 
AGENDAPUNT 8 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 4 juli 2018 
 
-  Geheime besluitenlijst week 33 14 augustus 2018 
-  Concept geheime besluitenlijst week 36 4 september 2018 
-  Vertrouwelijke bijlagen bij agendapunt 5 van de commissie Samenleving van  
12 september (Raadsinformatiebrief 2018 nr. 16 Kostenraming cbs de Brug) 
 
 
Raadsvergadering 19 september 2018 
 
AGENDAPUNT 11 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 5 september 2018 
 
-  (Geheime/concept) besluitenlijst week 37 11 september 2018 
-  (Geheime/concept) besluitenlijst week 38 18 september 2018 
-  RIB 2018 nr G4 
-  RIB 2018 nr G5 
 
 
Raadsvergadering 17 oktober 2018 
 
AGENDAPUNT 13 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 19 september 2018 
 
-  De presentatie van de besloten bijeenkomst van 1 oktober 2018 (opheffing van de 
geheimhouding vindt plaats op 24 oktober 2018) 
-  (Geheime/concept) besluitenlijst week 39 25 september 2018 
-  (Geheime/concept) besluitenlijst week 42 16 oktober 2018 
 
 
 
 
 
 

Raadsvergadering 14 november 2018 
 
AGENDAPUNT 4 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 31 oktober 2018 
 
-  (Concept/geheime) B&W besluitenlijsten week 43 t/m 46 
 
 
Raadsvergadering 21 november 2018 
 
AGENDAPUNT 13 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 14 november 2018 
 
-  Vertrouwelijke bijlagen bij ingekomen stuk 119 i.v.m. de privacy van de indiener 
 
 
Raadsvergadering 19 december 2018 
 
AGENDAPUNT 16 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 21 november 2018 
 
-  Vertrouwelijke bijlage bij grondexploitatie Achter de Boerderij uit de commissie 
Ruimte van 12 december 
-  Vertrouwelijke bijlage bij Bestemmingsplan Weijpoort 20-21C uit de commissie 
Ruimte van 12 december 
-  Vertrouwelijke bijlage bij Renovatie 4 kunstgrasvelden uit de commissie B&F van 
12 december 
-  (Concept/geheime) B&W besluiten van week 49 t/m week 51 
 
 
 
 
 
 
Er was in 2018 1 besloten raadsvergadering 
 
 

Raadsvergadering d.d. 30 januari 2019 
 
AGENDAPUNT 17 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 19 december 2018 
 
-  (Concept/geheime) B&W besluiten van week 03 - 05 2019 
-  RIB 2019 nr G1 
-  Presentatie van de Groene Hart Rekenkamer van 17 januari 2019 (Vertrouwelijk) 
 
 
Raadsvergadering d.d. 27 maart 2019 
 
AGENDAPUNT 14 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 30 januari 2019 
 
-  (Concept/geheime) B&W besluiten van week 06 - 11 2019 
-  RIB 2019 G2  
-  Geheime bijlage bij Bestemmingsplan Schinkeldijk 3, Tempel in de commissie Ruimte 
van 20 maart 2019. 
 
 
Raadsvergadering d.d. 29 mei 2019 
 
AGENDAPUNT 16 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 27 maart 2019 
 
-  (Concept/geheime) B&W besluiten van week 12 t/m 21 2019 
-  De businessmodellen bij het onderwerp Garantstelling Energiecoöperatie Bodegraven-
Reeuwijk in de commissie Bestuur en Financiën van 22 mei 
 
 
Raadsvergadering d.d. 19 juni 2019 
 
AGENDAPUNT 15 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 29 mei 2019 
 
-  (Concept/geheime) B&W besluiten van week 22, 23 & 25 2019 
-  Geheim deel- MPG 2019 financiële details 
-  RIB 2019 G3 
 
 
 
 
 
 

Raadsvergadering d.d. 10 juli 2019 
 
AGENDAPUNT 9 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 26 juni 2019 
 
-  Stukken behorend bij het Rekenkameronderzoek naar integraal veiligheidsbeleid 
(besloten gedeelte na de commissie Samenleving van 3 juli); 
-  (Concept/geheime) B&W besluiten van week 26 - 27  2019 
 
 
Raadsvergadering d.d. 25 september 2019  
 
AGENDAPUNT 14  
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 10 juli 2019  
 
-  Geheime besluitenlijst week 34, 20 augustus 2019 
-  Ingekomen stuk G1 
 
 
Raadsvergadering d.d. 30 oktober 2019  
 
AGENDAPUNT 14  
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 25 september 2019  
 
-  Geheime besluitenlijst week 35-41 
-  Geheime stukken bij het onderwerp ‘Bouw aula Begraafplaats Reeuwijk-Tempel’ in de 
commissie B&F van 16 oktober 2019 
-  Geheime stukken bij het onderwerp ‘Herziening grondexploitatie Weideveld 2016 – 
Aangepast voorstel in de commissie ruimte van 16 oktober 2019 
 
 
Raadsvergadering d.d. 13 november 2019  
 
AGENDAPUNT 8 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 30 oktober 2019  
 
-  Geheime besluitenlijst week 45 5 november 2019 
 
 
Raadsvergadering d.d. 18 december 2019  
 
AGENDAPUNT 16 
 
Bevestiging geheimhouding verzonden stukken sinds 27 november 2019  
 
-  Geheim verslag van de commissie B&F van 16 oktober. Vastgesteld op 11 december. 
-  Geheime besluitenlijst week 49