Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Mike van Drunen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Bescheidene over het project de kleine spoorbomen

Het wachten is nu op Mike van Drunen om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Hilversum,

• Alle interne en externe emailcommunicatie en correspondentie, college en raadvoorstellen en adviezen (van specialisten) over het project de kleine spoorbomen vanaf jan 2017 tot nu
• Alle tekeningen, ontwerpen detailleringen over de plannen bij de kleine spoorbomen vanaf jan 2017 tot nu

Hoogachtend,

Mike

Gemeente Hilversum

Geachte heer Van Drunen,

U hebt per e-mail een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), inzake het project de Kleine Spoorbomen.

Hierbij berichten wij u dat het niet mogelijk is om per e-mail een Wob-verzoek in te dienen, aangezien de gemeente Hilversum de elektronische weg ten aanzien van het indienen van Wob-verzoeken niet heeft opengesteld (artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht).

Wij stellen u op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid om uw Wob-verzoek alsnog schriftelijk, ondertekend en voorzien van een correspondentieadres in te dienen (geen e-mail, fax of scan) welke u:
1. per post kunt sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum of
2. persoonlijk af kunt geven bij het loket Publiekszaken op de Oude Enghweg 23 te Hilversum, op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.

Op grond van artikel 4:15, eerste lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht schorten wij de behandeling van uw verzoek op totdat wij een schriftelijk ingediend Wob-verzoek van u hebben ontvangen. Als wij het schriftelijk ingediende Wob-verzoek niet uiterlijk op 12 april 2021 hebben ontvangen, zullen wij uw Wob-verzoek op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht niet verder in behandeling nemen.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

Ellery Goris
Jurist | [mailadres]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Mike van Drunen [mailto:[Wob #476 e-mail]]
Verzonden: zondag 28 maart 2021 17:56
Aan: Gemeente <[mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Bescheidene over het project de kleine spoorbomen

Geachte Gemeente Hilversum,

•Alle interne en externe emailcommunicatie en correspondentie, college en raadvoorstellen en adviezen (van specialisten) over het project de kleine spoorbomen vanaf jan 2017 tot nu •Alle tekeningen, ontwerpen detailleringen over de plannen bij de kleine spoorbomen vanaf jan 2017 tot nu

Hoogachtend,

Mike

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #476 e-mail]

Is [Gemeente Hilversum vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Hilversum? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Gemeente Hilversum

Geachte heer Van Drunen,

U hebt op 28 maart 2021 per e-mail een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), inzake het project de Kleine Spoorbomen.

Op 29 maart 2021 hebben wij u bericht dat het niet mogelijk is om per e-mail een Wob-verzoek in te dienen, omdat de gemeente Hilversum de elektronische weg ten aanzien van het indienen van Wob-verzoeken niet heeft opengesteld. Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 12 april 2021 het Wob-verzoek alsnog schriftelijk in te dienen. Wij hebben daarbij aangegeven dat, indien wij het schriftelijk ingediende Wob-verzoek niet uiterlijk op 12 april 2021 hebben ontvangen, wij zullen besluiten uw Wob-verzoek niet verder in behandeling te nemen.

Tot op heden hebben wij geen reactie ontvangen op ons bericht van 29 maart 2021 en hebben wij geen schriftelijk ingediend Wob-verzoek van u ontvangen. Wij besluiten daarom uw Wob-verzoek van 28 maart 2021 niet in behandeling te nemen, met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Omdat wij de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken niet hebben opengesteld, corresponderen wij ten aanzien van Wob-verzoeken altijd schriftelijk. Bij hoge uitzondering wordt dit besluit per e-mail aan u toegestuurd. Wij zijn hiertoe genoodzaakt omdat wij uitsluitend over een e-mailadres beschikken. Dit betekent nadrukkelijk niet dat wij hiermee de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken hebben opengesteld.

Ondanks dat uw Wob-verzoek van 28 maart 2021 niet in behandeling wordt genomen, behoudt u altijd de mogelijkheid om alsnog een schriftelijk Wob-verzoek in te dienen. Een dergelijk Wob-verzoek zal dan worden aangemerkt als nieuw Wob-verzoek.

Dit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Een belanghebbende kan binnen zes weken na bekendmaking hiervan bij ons een bezwaarschrift indienen.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Ellery Goris
Jurist | [mailadres]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Goris, Ellery
Verzonden: maandag 29 maart 2021 14:48
Aan: 'Mike van Drunen' <[Wob #476 e-mail]>
Onderwerp: RE: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Bescheidene over het project de kleine spoorbomen

Geachte heer Van Drunen,

U hebt per e-mail een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), inzake het project de Kleine Spoorbomen.

Hierbij berichten wij u dat het niet mogelijk is om per e-mail een Wob-verzoek in te dienen, aangezien de gemeente Hilversum de elektronische weg ten aanzien van het indienen van Wob-verzoeken niet heeft opengesteld (artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht).

Wij stellen u op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid om uw Wob-verzoek alsnog schriftelijk, ondertekend en voorzien van een correspondentieadres in te dienen (geen e-mail, fax of scan) welke u:
1. per post kunt sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum of 2. persoonlijk af kunt geven bij het loket Publiekszaken op de Oude Enghweg 23 te Hilversum, op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.

Op grond van artikel 4:15, eerste lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht schorten wij de behandeling van uw verzoek op totdat wij een schriftelijk ingediend Wob-verzoek van u hebben ontvangen. Als wij het schriftelijk ingediende Wob-verzoek niet uiterlijk op 12 april 2021 hebben ontvangen, zullen wij uw Wob-verzoek op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht niet verder in behandeling nemen.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

Ellery Goris
Jurist | [mailadres]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Mike van Drunen [mailto:[Wob #476 e-mail]]
Verzonden: zondag 28 maart 2021 17:56
Aan: Gemeente <[mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Bescheidene over het project de kleine spoorbomen

Geachte Gemeente Hilversum,

•Alle interne en externe emailcommunicatie en correspondentie, college en raadvoorstellen en adviezen (van specialisten) over het project de kleine spoorbomen vanaf jan 2017 tot nu •Alle tekeningen, ontwerpen detailleringen over de plannen bij de kleine spoorbomen vanaf jan 2017 tot nu

Hoogachtend,

Mike

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #476 e-mail]

Is [Gemeente Hilversum vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Hilversum? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Mike van Drunen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.