Besluiten uitoefening demonstratierecht abortuskliniek

Noor deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Enschede

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Wob-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Enschede,

Ik zou graag een Wob-verzoek willen indienen voor besluiten ten aanzien van de uitoefening van het demonstratierecht rondom abortusklinieken. Ik onderzoek de juridische houdbaarheid van beperkingen van het demonstratierecht bij abortusklinieken, en daarvoor heb ik inzage nodig in de beperkingen die elke gemeente stelt aan anti-abortusdemonstraties (denk aan: overkant straat staan/ bufferzones etc).

Bij voorbaat dank.

Gemeente Enschede

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij bevestigen wij dat uw mail aan de Gemeente Enschede in goede orde
ontvangen is.

Dit is een geautomatiseerd bericht. Op dit bericht kunt u niet reageren.

 

Let op: heeft u zojuist bewijsstukken die horen bij uw bijstandsaanvraag,
aanvraag bijzondere bijstand of voor de inkomstenverrekening aan ons
gemaild?

Wist u dat u deze ook zelf eenvoudig in Mijn loket kunt uploaden?

Na het inloggen met DigiD kunt u de documenten toevoegen aan uw
openstaande zaak.

Wij hebben dan de stukken direct op de juiste plek en hierdoor wordt het
afhandelen van uw aanvraag een stuk makkelijker en sneller.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Enschede

Gemeente Enschede

3 bijlagen

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Bijgaand ontvangt u ons schrijven inzake besluit op WOB verzoek.

 

 

NB: dit is een automatisch aangemaakte mail. Het is niet mogelijk om deze
te beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,
Afdeling Vergunnen
Gemeente Enschede │ Domein Fysiek │ Cluster Omgeving & Recht
Postbus 20, 7500 AA Enschede

Email: [1] [Gemeente Enschede vraag e-mailadres]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto: [Gemeente Enschede vraag e-mailadres]