Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Eric van de Ven bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

correspondentie mbt weg Aanschot (Blixembosch)

Eric van de Ven deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Eindhoven

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het wachten is nu op Eric van de Ven om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Eindhoven,

"Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u mij binnen 4 weken een afschrift van de volgende stukken toe te zenden:
- alle inkomende en uitgaande post:
- alle ambtelijke adviezen;
- alle besluiten;
- alle overige correspondentie bij u aanwezig; (incl. mailverkeer belanghebbende)
aangaande het afsluiten van de Aanschot, c.q. de plaatsing van het 'paaltje' op de Buddy Boldenlaan, eigenlijk alle besluiten m.b.t. stuk Aanschot vanaf Diamantring t/m Buddy Boldenlaan van de laatste 25 jaar

Met vriendelijke groet,

Eric van de Ven

Gemeente Eindhoven

Geachte heer, mevrouw,

 

Hartelijk dank voor uw e-mail. Het bericht zal ter afhandeling worden
doorgestuurd naar de behandelende afdeling/persoon.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Eindhoven

Stadhuisplein 1

5611 EM Eindhoven

 

Gemeente Eindhoven

1 bijlage

Beste heer Van de Ven,

 

Op 23 november 2020 hebben wij uw e-mailbericht ontvangen. U verzoekt om
informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

 

Uw verzoek is geregistreerd onder nummer 5487923.

Vanwege drukte is het echter niet mogelijk om binnen de vereiste vier
weken hierover te beslissen.

 

Artikel 6, tweede lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geeft ons
de mogelijkheid de beslistermijn van vier weken te verlengen met vier
weken.

 

U kunt ons besluit verwachten binnen acht weken na ontvangst van uw
verzoek, zijnde vóór 19 januari 2021.

 

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,

 

P. Verbeek | Juridisch medewerker  | Sector Ruimtelijke expertise
| Gemeente Eindhoven |

040 238 2328 | [1][mailadres]  | Afwezig op dinsdagen

 

 

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]

Geachte Pim Verbeek,

Bij deze wil ik u zeer dringend. Verzoeken om vlug te reageren op mijn verzoek er spelen hier dingen die erg uit zijn verband zijn getrokken door bepaalde personen op de Buddy Bolderlaan die willen dingen voor elkaar krijgen op een stuk Aanschot waar wij als oud bewoners zeer op tegen zijn En wij ook helemaal niet gehoord zijn Gr Eric v/d Ven

Hoogachtend,

Eric van de Ven

Gemeente Eindhoven

Geachte heer, mevrouw,

 

Vanwege verlof ben ik tot 4 januari 2020 afwezig.

 

Mijn mail wordt niet doorgestuurd. Voor spoedzaken kunt u contact opnemen
met het de afdeling Ruimtelijke Ordening, tel. 040 2386247.

 

Met vriendelijke groet,

 

Pim Verbeek

Juridisch medewerker

Sector Ruimtelijke Expertise

Gemeente Eindhoven

Beste heer Van de Ven,

Kan ik u telefonisch hier even over spreken?
U kunt mij bereiken via onderstaande telefoonnummer.

Ik wil u anders ook graag bellen, maar daarvoor heb ik uw telefoonnummer nodig.

Met vriendelijke groet,

Pim Verbeek | Juridisch medewerker  | Sector Ruimtelijke expertise | Gemeente Eindhoven |
040 238 2328 | [mailadres]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Eric van de Ven <[Wob #428 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 22 december 2020 08:05
Aan: Pim Verbeek <[mailadres]>
Onderwerp: Re: Uw Wob-verzoek aan de gemeente Eindhoven d.d. 23 november 2020

Geachte Pim Verbeek,

Bij deze wil ik u zeer dringend. Verzoeken om vlug te reageren op mijn verzoek er spelen hier dingen die erg uit zijn verband zijn getrokken door bepaalde personen op de Buddy Bolderlaan die willen dingen voor elkaar krijgen op een stuk Aanschot waar wij als oud bewoners zeer op tegen zijn En wij ook helemaal niet gehoord zijn Gr Eric v/d Ven

Hoogachtend,

Eric van de Ven

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Geachte Pim Verbeek,

mijn telefoonnummer is 06-22448515
u kunt mij ms beter bellen wanneer het u uitkomt

Hoogachtend,

Eric van de Ven

Gemeente Eindhoven

2 bijlagen

Beste heer Van de Ven,

 

Naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan de gemeente Eindhoven met
betrekking tot het fietspad aan de Aanschot, heb ik u een aantal keer
telefonisch gesproken.

 

Vandaag heb ik diverse bewoners van de Buddy Boldenlaan in de gelegenheid
gesteld om binnen twee weken een zienswijze kenbaar te maken op de
voorgenomen openbaarmaking van de correspondentie die zij hebben gevoerd
met de gemeente.

 

Zoals met u afgesproken, betrek ik bij de afhandeling van uw Wob-verzoek
tevens de correspondentie die van uzelf afkomstig is en die bij gemeente
aanwezig.

Ik stuur u hierbij de correspondentie toe in de vorm, waarin ik voornemens
ben die algemeen openbaar te maken.

 

Na openbaarmaking zal de correspondentie dus voor 'een ieder' openbaar
zijn.

 

Alle correspondentie heb ik geanonimiseerd op grond van de eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer. Namen, telefoonnummers en e-mailadressen
zijn onleesbaar gemaakt.

Echter, gezien de specifieke bestuurlijke aangelegenheid (de inrichting
van het fietspad en de bebording waarop het specifieke huisnummer van uw
woning/bedrijf is vermeld) is op dat punt herleidbaarheid naar u en uw
bedrijf niet uitgesloten.

 

Daar waar direct wordt gerefereerd aan het onderbord en de uitzondering
die die bord geeft voor u/uw bedrijfsactiviteiten, laat ik het nummer '76'
en de beschrijving van de bedrijfsactiviteiten in alle documenten
leesbaar.

Dit geldt tevens voor de teksten waarin uw huisnummer (en die van uw buren
op nummer 80) worden vermeld in relatie tot de toekomstige (ver)bouw- en
bedrijfsplannen.  

 

Ik heb tevens correspondentie aangetroffen tussen de gemeente en uw buren
van het Boerdereike + correspondentie met de Verkeerscommissie.

Ik zal hen nog apart benaderen en hen informeren ten aanzien van de
voorgenomen openbaarmaking van deze correspondentie.

 

Na ontvangst van de eventuele reacties, zal ik u z.s.m. verder informeren.

 

Mocht u over deze e-mail nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard met mij
contact opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Pim Verbeek | Juridisch medewerker  | Sector Ruimtelijke expertise
| Gemeente Eindhoven |

040 238 2328 | [1][mailadres]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]

Gemeente Eindhoven

2 bijlagen

Beste mevrouw Sluiter,

 

Zoals eerder deze week met u telefonisch besproken, zend ik u hierbij ons
besluit op het Wob-verzoek van de heer E. van de Ven.

Dit besluit, inclusief alle bijlagen, is gisteren per gewone post aan u
verzonden.

 

Ook aan de contactpersoon namens de buurtbewoners is een afschrift van het
besluit en de bijlagen via de gewone post verstuurd.

 

Groet,

 

Pim Verbeek | Juridisch medewerker  | Sector Ruimtelijke expertise
| Gemeente Eindhoven |

040 238 2328 | [1][mailadres]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]

Geachte Pim Verbeek,

In uw antwoord (van 18 maart) staat op bladzijde 15 onderaan vermeldt dat er een bijlage is van 13 pagina's , waar kan ik deze vinden/inzien
Nu heb ik alleen opsommingen van data en actie's maar kan ik nog niets lezen.
Ook schrijft u dat het origineel met bijlage's per post is verstuurd maar ook dat heb ik nog niet ontvangen.
Graag uw reactie hierop,

Hoogachtend,

Eric van de Ven

Gemeente Eindhoven

Beste heer Van de Ven,

Alle openbaar gemaakte stukken (de bijlagen bij het besluit) zijn verzonden naar mw. Sluiter van DAS.
Dat is een vrij dik pakket aan documenten.

Ik ga ervan uit dat zij u de bijlagen zal toezenden (per post).
Wellicht kunt u bij haar navragen of zij e.e.a. heeft doorgezonden aan u.

Groet,

Pim Verbeek | Juridisch medewerker  | Sector Ruimtelijke expertise | Gemeente Eindhoven |
040 238 2328 | [mailadres]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Eric van de Ven <[Wob #428 e-mail]>
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 21:33
Aan: Pim Verbeek <[mailadres]>
Onderwerp: Re: Dossier: CHY.20.121480 t.a.v. mw. L.A. Sluiter

Geachte Pim Verbeek,

In uw antwoord (van 18 maart) staat op bladzijde 15 onderaan vermeldt dat er een bijlage is van 13 pagina's , waar kan ik deze vinden/inzien Nu heb ik alleen opsommingen van data en actie's maar kan ik nog niets lezen.
Ook schrijft u dat het origineel met bijlage's per post is verstuurd maar ook dat heb ik nog niet ontvangen.
Graag uw reactie hierop,

Hoogachtend,

Eric van de Ven

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Eindhoven

Beste heer Van de Ven,

Heeft u inmiddels de stukken in goede orde ontvangen?

Met vriendelijke groet,

Pim Verbeek | Juridisch medewerker  | Sector Ruimtelijke expertise | Gemeente Eindhoven |
040 238 2328 | [mailadres]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Pim Verbeek
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 09:33
Aan: Eric van de Ven <[Wob #428 e-mail]>
Onderwerp: RE: Dossier: CHY.20.121480 t.a.v. mw. L.A. Sluiter

Beste heer Van de Ven,

Alle openbaar gemaakte stukken (de bijlagen bij het besluit) zijn verzonden naar mw. Sluiter van DAS.
Dat is een vrij dik pakket aan documenten.

Ik ga ervan uit dat zij u de bijlagen zal toezenden (per post).
Wellicht kunt u bij haar navragen of zij e.e.a. heeft doorgezonden aan u.

Groet,

Pim Verbeek | Juridisch medewerker  | Sector Ruimtelijke expertise | Gemeente Eindhoven |
040 238 2328 | [mailadres]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Eric van de Ven <[Wob #428 e-mail]>
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 21:33
Aan: Pim Verbeek <[mailadres]>
Onderwerp: Re: Dossier: CHY.20.121480 t.a.v. mw. L.A. Sluiter

Geachte Pim Verbeek,

In uw antwoord (van 18 maart) staat op bladzijde 15 onderaan vermeldt dat er een bijlage is van 13 pagina's , waar kan ik deze vinden/inzien Nu heb ik alleen opsommingen van data en actie's maar kan ik nog niets lezen.
Ook schrijft u dat het origineel met bijlage's per post is verstuurd maar ook dat heb ik nog niet ontvangen.
Graag uw reactie hierop,

Hoogachtend,

Eric van de Ven

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Eric van de Ven bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.