Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. Ooijen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Demonstratie 4 juli 2020

M. Ooijen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Dordrecht

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Wij verwachten dat M. Ooijen het recente antwoord leest en de status aanpast.

Gemeente Dordrecht,

Wet openbaarheid bestuur WOB

Geachte mevrouw, heer,

Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 4 juli een demonstratie heeft verboden.

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur verzoek ik u opgaaf te doen van alle informatiedragers (brieven, overzichten, notities, adviezen, telefoonnotities, e-mailberichten, correspondentie) in welke vorm dan ook, welke direct of indirect verband houden met de hiervoor beschreven communicatie ongeacht of deze in papieren of in andere vorm beschikbaar zijn, en voorts om kopieën, afschriften of uittreksels daarvan te verstrekken.

Ik verzoek u deze binnen de wettelijke termijn van vier weken aan het hiervoor beschreven verzoek gevolg te geven.

Met dank voor uw medewerking, verblijf ik,

M. Ooijen

Gemeente Dordrecht

Geachte heer/mevrouw Ooijen,

Uw aanvraag hebben wij op 14 januari 2021 ontvangen. Deze hebben wij
geregistreerd onder nummer 2021-0006611. Wij nemen contact met u op als
wij vragen hebben over uw aanvraag.

Wilt u de afhandeling volgen?

Dat kan op de volgende 2 manieren:

* heeft u het formulier via DigiD of eHerkenning verstuurd? Kijk dan op
uw persoonlijke pagina https://loket.dordrecht.nl.
* heeft u het formulier zonder DigiD of eHerkenning verstuurd? Neem dan
contact met ons op via telefoonnummer 14078. Bij uw contact vragen wij
naar het registratienummer van deze aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Dordrecht

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. Ooijen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.