Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. Ooijen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Demonstratie 4 juli 2020 verbod

M. Ooijen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Wageningen

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Wij verwachten dat M. Ooijen het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Wageningen,

Wet openbaarheid bestuur WOB

Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 4 juli 2020 een demonstratie heeft verboden.

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur verzoek ik u opgaaf te doen van alle informatiedragers (brieven, overzichten, notities, adviezen, telefoonnotities, e-mailberichten, correspondentie) in welke vorm dan ook, welke direct of indirect verband houden met de hiervoor beschreven communicatie ongeacht of deze in papieren of in andere vorm beschikbaar zijn, en voorts om kopieën, afschriften of uittreksels daarvan te verstrekken.

Ik verzoek u deze binnen de wettelijke termijn van vier weken aan het hiervoor beschreven verzoek gevolg te geven.

Met dank voor uw medewerking, verblijf ik,

Hoogachtend,

M. Ooijen

Gemeente Wageningen

1 bijlage

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: M. Ooijen <[Wob #436 e-mail]>
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 15:09
Aan: _Gemeente Wageningen < [Gemeente Wageningen vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Demonstratie 4 juli 2020 verbod

Geachte Gemeente Wageningen,

Wet openbaarheid bestuur WOB

Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 4 juli 2020 een demonstratie heeft verboden.

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur verzoek ik u opgaaf te doen van alle informatiedragers (brieven, overzichten, notities, adviezen, telefoonnotities, e-mailberichten, correspondentie) in welke vorm dan ook, welke direct of indirect verband houden met de hiervoor beschreven communicatie ongeacht of deze in papieren of in andere vorm beschikbaar zijn, en voorts om kopieën, afschriften of uittreksels daarvan te verstrekken.

Ik verzoek u deze binnen de wettelijke termijn van vier weken aan het hiervoor beschreven verzoek gevolg te geven.

Met dank voor uw medewerking, verblijf ik,

Hoogachtend,

M. Ooijen

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #436 e-mail]

Is [Gemeente Wageningen vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Wageningen? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

________________________________

______________________________________________________________

Voor elektronische communicatie hanteert de gemeente
Wageningen een proclaimer. Hierin staat waar u de
gemeente Wageningen op kunt aanspreken. U kunt dit nalezen op
http://www.wageningen.nl/Configuratie/Pr...
of telefonisch opvragen bij de gemeente Wageningen (0317-492911).
______________________________________________________________

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. Ooijen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.