Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. Ooijen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Demonstratie 9 december 2020

M. Ooijen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Nunspeet

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het wachten is nu op M. Ooijen om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Wet openbaarheid bestuur WOB

Geachte mevrouw, heer,

Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 9 december 2020 een demonstratie heeft verboden.

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur verzoek ik u opgaaf te doen van alle informatiedragers (brieven, overzichten, notities, adviezen, telefoonnotities, e-mailberichten, correspondentie) in welke vorm dan ook, welke direct of indirect verband houden met de hiervoor beschreven communicatie ongeacht of deze in papieren of in andere vorm beschikbaar zijn, en voorts om kopieën, afschriften of uittreksels daarvan te verstrekken.

Ik verzoek u deze binnen de wettelijke termijn van vier weken aan het hiervoor beschreven verzoek gevolg te geven.

Met dank voor uw medewerking, verblijf ik,

M. Ooijen

Gemeente Nunspeet

Geachte heer/mevrouw,

Uw mail is ontvangen op 14-01-2021 en ingeschreven onder nummer 0302113326.

Gemeente Nunspeet

A. Ten Dolle

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: M. Ooijen <[Wob #440 e-mail]>
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 15:15
Aan: Gemeente Nunspeet < [Gemeente Nunspeet vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Demonstratie 9 december 2020

Wet openbaarheid bestuur WOB

Geachte mevrouw, heer,

Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 9 december 2020 een demonstratie heeft verboden.

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur verzoek ik u opgaaf te doen van alle informatiedragers (brieven, overzichten, notities, adviezen, telefoonnotities, e-mailberichten, correspondentie) in welke vorm dan ook, welke direct of indirect verband houden met de hiervoor beschreven communicatie ongeacht of deze in papieren of in andere vorm beschikbaar zijn, en voorts om kopieën, afschriften of uittreksels daarvan te verstrekken.

Ik verzoek u deze binnen de wettelijke termijn van vier weken aan het hiervoor beschreven verzoek gevolg te geven.

Met dank voor uw medewerking, verblijf ik,

M. Ooijen

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #440 e-mail]

Is [Gemeente Nunspeet vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Nunspeet? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Gemeente Nunspeet

1 bijlage

Geachte heer/mevrouw Ooijen,

In de bijlage treft u een brief aan in reactie op uw mail van 14 januari
2021 (15:15 uur)

Met vriendelijke groet,

mw mr. S. van Klompenburg
Stafadviseur gemeente Nunspeet
Algemeen telefoonnummer (0341) 25 99 11
E-mail: [Gemeente Nunspeet vraag e-mailadres]

--------------------------------------------------------------------------

Dit bericht is afkomstig van
Gemeente Nunspeet
Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET
Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11
E-mail: [1] [Gemeente Nunspeet vraag e-mailadres]
Internet: [2]www.nunspeet.nl

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

References

Visible links
1. mailto: [Gemeente Nunspeet vraag e-mailadres]
2. http://www.nunspeet.nl/

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. Ooijen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.