Gemaakte afspraken abroma via wmo

Het antwoord op dit Wob-verzoek is uitgesteld. Volgens de wet had Gemeente Veenendaal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken een beslissing moeten nemen en door (details)

Geachte Gemeente Veenendaal,

Graag zie ik de gemaakte afspraken tussen abroma en gemeenten Veenendaal ook de gemaakte afspraken van meewerken persoonsgerichte aanpak (pga)

Hoogachtend,

A.o wiegman

Geachte Gemeente Veenendaal,

Nogmaals het verzoek om de gemaakt en afspraken abroma zorg in te zien

Hoogachtend,

A.o wiegman