Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Eveline van Tuijl bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Herinrichtingsplan Eendrachtpolder (ontwikkelingsplan Rottemeren)

Wij verwachten dat Eveline van Tuijl het recente antwoord leest en de status aanpast.

Eveline van Tuijl

Geachte Gemeente Zuidplas,

Ik ontvang graag alle onderzoeken (en enquettes) die hebben bijgedragen aan het ontwikkelingsplan Rottermeren en dan de focus op de herinrichting van de Eendrachtpolder. Ik wens deze inzage om inzicht te krijgen in de tot stand komen van de conclusie dat de drukte in de Eendrachtpolder weggenomen wordt als er een aangepast hondenbeleid wordt doorgevoerd, namelijk het aanlijnen in deze polder en de noordoever van de Zevenhuizerplas.
Tevens ontvang ik graag de stukken waaruit blijkt op welke manier Nesselande hierbij betrokken is geweest. Nesselande is een direct aangrenzend gebied en deze aanpassing heeft invloed op de bewoners van deze wijk en mogen dus niet uitgesloten in deze besluitvorming.

Dank u wel voor uw antwoord en gevraagde informatie.

Hoogachtend,

Eveline van Tuijl
Bewoner waterwijk Nesselande

Gemeente Zuidplas

Hierbij bevestigen wij de goede ontvangst van uw e-mail.

Afhankelijk van de procedure zal de behandelend afdeling u (tussentijds)
over de afdoening

informeren.

 

Met vriendelijke groeten,

Gemeente Zuidplas

Gemeente Zuidplas

Geachte mevrouw Van Tuijl,

Uw verzoek is deze week aan mij ter behandeling gegeven als adviseur van Zuidplas voor het Recreatieschap Rottemeren.
Uw WOB verzoek heeft - voor zover ik kan zien - volledig betrekking op zaken van het Recreatieschap en zal dus behandeld moeten worden vanuit het schap - ofwel Staatbosbeheer als uitvoerende partner in het schap. Ik zal uw mail dan ook doorsturen naar de secretaris van het schap: De heer Ramses van Raay.

Ik vertrouw er op u hier voldoende mee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jolande Niemeijer
Planoloog

T  0180 - 637 761
E  [mailadres] I www.zuidplas.nl
Locatie  Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel
Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Aanwezigheid maandag t/m donderdag, vrijdags om de week
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Eveline van Tuijl <[Wob #482 e-mail]>
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 17:45
Aan: gemeente < [Gemeente Zuidplas vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Herinrichtingsplan Eendrachtpolder (ontwikkelingsplan Rottemeren)

Geachte Gemeente Zuidplas,

Ik ontvang graag alle onderzoeken (en enquettes) die hebben bijgedragen aan het ontwikkelingsplan Rottermeren en dan de focus op de herinrichting van de Eendrachtpolder. Ik wens deze inzage om inzicht te krijgen in de tot stand komen van de conclusie dat de drukte in de Eendrachtpolder weggenomen wordt als er een aangepast hondenbeleid wordt doorgevoerd, namelijk het aanlijnen in deze polder en de noordoever van de Zevenhuizerplas.
Tevens ontvang ik graag de stukken waaruit blijkt op welke manier Nesselande hierbij betrokken is geweest. Nesselande is een direct aangrenzend gebied en deze aanpassing heeft invloed op de bewoners van deze wijk en mogen dus niet uitgesloten in deze besluitvorming.

Dank u wel voor uw antwoord en gevraagde informatie.

Hoogachtend,

Eveline van Tuijl
Bewoner waterwijk Nesselande

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #482 e-mail]

Is [Gemeente Zuidplas vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Zuidplas? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Eveline van Tuijl bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.