Informatie over speculatie met panden in Amsterdam door I.B.W.D. Moens en aanverwanten ten aanzien van kraken van en speculeren met vastgoed

De termijn voor de beantwoording van dit Wob-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Amsterdam al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Juliëtte Esmée Rot

Geachte Gemeente Amsterdam,

In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur, verzoek ik over te gaan tot de passieve openbaarmaking van alle documenten, digitaal en analoog, gespreksverslagen, notities, beleidsstukken (voor zover niet openbaar raadpleegbaar) opnames, foto’s etc. ten aanzien van de activiteiten van de heer I.B.W.D Moens en aanverwanten. Het betreft specifiek zijn activiteiten in Amsterdam met betrekking tot kraken van en speculeren met panden.

Mij is bekend geworden dat de gemeente Amsterdam, actief beleid gevoerd zou hebben om genoemde persoon, te laten stoppen met zijn activiteiten en actief te weren uit de gemeente Amsterdam.

Uiteraard ben ik bereid om mijn verzoek nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Juliëtte Esmée Rot.

Gemeente Amsterdam

Beste Juliëtte,

Dank voor je mail. Ik stuur het verzoek graag door naar de betreffende afdeling(en) van de gemeente, alleen ik kan hier nog niet helemaal uit opmaken waar het verzoek naartoe moet. Kun je een voorbeeld geven van wat voor activiteiten we zouden hebben ondernomen tegen deze persoon, zodat ik dat verder kan uitzoeken?

Met vriendelijke groet,

Nika Haspels
Bestuursvoorlichting
Bestuur en Organisatie, Directie Communicatie

Gemeente Amsterdam
[mailadres]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Juliëtte Esmée Rot <[Wob #446 e-mail]>
Verzonden: zondag 24 januari 2021 21:41
Aan: Bestuursvoorlichting <[mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Informatie over speculatie met panden in Amsterdam door I.B.W.D. Moens en aanverwanten ten aanzien van kraken van en speculeren met vastgoed

Geachte Gemeente Amsterdam,

In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur, verzoek ik over te gaan tot de passieve openbaarmaking van alle documenten, digitaal en analoog, gespreksverslagen, notities, beleidsstukken (voor zover niet openbaar raadpleegbaar) opnames, foto’s etc. ten aanzien van de activiteiten van de heer I.B.W.D Moens en aanverwanten. Het betreft specifiek zijn activiteiten in Amsterdam met betrekking tot kraken van en speculeren met panden.

Mij is bekend geworden dat de gemeente Amsterdam, actief beleid gevoerd zou hebben om genoemde persoon, te laten stoppen met zijn activiteiten en actief te weren uit de gemeente Amsterdam.

Uiteraard ben ik bereid om mijn verzoek nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Juliëtte Esmée Rot.

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #446 e-mail]

Is [Gemeente Amsterdam vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Amsterdam? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
Blocked_____https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
Blocked_____https://www.wob-knop.nl/help/officers___...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Juliëtte Esmée Rot

Geachte Bestuursvoorlichting,

Dank voor uw bericht. Ik gok dat het gaat over bestuurlijk handhaven/optreden. Daarbij nog een aanvulling: deze persoon zou ook connecties hebben met oud-wethouder Guido Frankfurther. Deze persoon zou voor de heer Moens opgetreden hebben als ‘adviseur’. Correspondentie die daar over gaat zou ik dus ook graag ontvangen. Mocht er nog meer toelichting nodig zijn dan hoor ik dat graag.

Hoogachtend,

Juliëtte Esmée Rot

Juliëtte Esmée Rot

Geachte Bestuursvoorlichting,

Wat is nu de status van dit WOB-verzoek? Wanneer kan ik de opgevraagde informatie tegemoet zien? Alvast dank voor uw reactie.

Hoogachtend,

Juliëtte Esmée Rot

Gemeente Amsterdam

Beste Juliëtte,

Vervelend dat je nog geen bericht hebt gehad, ik vraag of je verzoek beantwoord kan worden.

Groet,

Nika Haspels
Bestuursvoorlichting
Bestuur en Organisatie, Directie Communicatie

Gemeente Amsterdam
T 020 552 2968
M 06 8364 0524
[mailadres]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Juliëtte Esmée Rot <[Wob #446 e-mail]>
Verzonden: woensdag 21 april 2021 5:34
Aan: Bestuursvoorlichting <[mailadres]>
Onderwerp: RE: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Informatie over speculatie met panden in Amsterdam door I.B.W.D. Moens en aanverwanten ten aanzien van kraken van en speculeren met vastgoed

Geachte Bestuursvoorlichting,

Wat is nu de status van dit WOB-verzoek? Wanneer kan ik de opgevraagde informatie tegemoet zien? Alvast dank voor uw reactie.

Hoogachtend,

Juliëtte Esmée Rot

De tekst tussen aanhalingstekens tonen