Koop-en onwikkelovereenkomst Claverveld 2efase

De termijn voor de beantwoording van dit Wob-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Vlissingen al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Vlissingen,

Ik wil - op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur nadere informatie.
Ik wil weten of het bepaalde in artikel 4 van het concept-koop-en ontwikkelovereenkomst Claverveld 2e fase defi.pdf, zoals dat gepubliceerd is, ook in de definitieve koop-en ontwikkelovereenkomst is opgenomen.
In verzoek u mij de gevraagde informatie binnen 4 weken aan mij te verstrekken.
Hoogachtend,
Jos Menheere
Jan Weugkade 81
4381 NM Vlissingen.

Gemeente Vlissingen

Geachte mevrouw, heer,

Dit is een automatische ontvangstbevestiging van uw e-mailbericht. Uw
e-mail wordt door ons doorgestuurd naar de behandelend ambtenaar of
afdeling en zonodig geregistreerd.

In het geval dat u via deze weg een aanvraag indient, dan houdt deze
ontvangstbevestiging geen beoordeling in of de aanvraag volledig en juist
is ingediend. U kunt in bepaalde gevallen ook gevraagd worden deze
aanvraag alsnog schriftelijk in te dienen.

Met vriendelijke groet,
Post- en archiefzaken van de gemeente Vlissingen

Gemeente Vlissingen

Geachte mevrouw, heer,

Dit is een ontvangstbevestiging van uw e-mailbericht. Uw e-mail is geregistreerd met het kenmerk 1302167
Wij verzoeken u bij eventuele verdere correspondentie dit kenmerk steeds te vermelden.

In het geval dat u via deze weg een aanvraag indient, dan houdt deze ontvangstbevestiging geen beoordeling in of de aanvraag volledig en juist is ingediend. U kunt in bepaalde gevallen ook gevraagd worden deze aanvraag alsnog schriftelijk in te dienen.

Met vriendelijke groet,
Post- en archiefzaken van de gemeente Vlissingen

T 0118-487000  |  [mailadres]
vlissingen.nl | Twitter | Facebook

Paul Krugerstraat 1 | 4382 MA Vlissingen
Postbus 3000  |  4380 GV Vlissingen

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jos Menheere [mailto:[Wob #479 e-mail]]
Verzonden: maandag 12 april 2021 15:33
Aan: [Gemeente Vlissingen vraag e-mailadres]
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Koop-en onwikkelovereenkomst Claverveld 2efase

Geachte Gemeente Vlissingen,

Ik wil - op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur nadere informatie.
Ik wil weten of het bepaalde in artikel 4 van het concept-koop-en ontwikkelovereenkomst Claverveld 2e fase defi.pdf, zoals dat gepubliceerd is, ook in de definitieve koop-en ontwikkelovereenkomst is opgenomen.
In verzoek u mij de gevraagde informatie binnen 4 weken aan mij te verstrekken.
Hoogachtend,
Jos Menheere
Jan Weugkade 81
4381 NM Vlissingen.

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #479 e-mail]

Is [Gemeente Vlissingen vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Vlissingen? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------