Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je R. Vervlossen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Kosten inwoner per legen gft-container Eindhoven

Het wachten is nu op R. Vervlossen om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Eindhoven,

In de maanden december, januari en februari worden de GFT-containers nog maar 1x per maand geleegd in plaats van 2x per maand. Graag verneem ik van u hoeveel het kost per keer dat een GFT-container geleegd wordt in Eindhoven, wat de besparing hierdoor is over deze 3 maanden en wat er met het bespaarde geld gedaan wordt.

Hoogachtend,

R. Vevlossen

Gemeente Eindhoven

Beste heer, mevrouw Vervlossen,

Naar aanleiding van uw e-mailbericht d.d. 16 december 2020, bericht ik u het volgende.

In uw e-mail stelt u de gemeente een aantal specifieke vragen over de kosten van het legen van Gft-containers en de besparing die de nieuwe werkwijze oplevert.
De Wob is niet bedoeld voor verzoeken om antwoorden, uitleg, verklaringen of standpunten.

Om die reden heb ik uw vraag aangemerkt als een ‘gewoon’ verzoek om informatie en niet als Wob-verzoek.
Uw vragen heb ik ter beantwoording doorgezonden aan de heer E. Vis van de afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid.

Mocht u over dit antwoord nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

P. Verbeek | Juridisch medewerker  | Sector Ruimtelijke expertise | Gemeente Eindhoven |
040 238 2328 | [mailadres]  | Afwezig op dinsdagen

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: R. Vervlossen <[Wob #433 e-mail]>
Verzonden: woensdag 16 december 2020 10:47
Aan: Postadres gemeente < [Gemeente Eindhoven vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Kosten inwoner per legen gft-container Eindhoven

Geachte Gemeente Eindhoven,

In de maanden december, januari en februari worden de GFT-containers nog maar 1x per maand geleegd in plaats van 2x per maand. Graag verneem ik van u hoeveel het kost per keer dat een GFT-container geleegd wordt in Eindhoven, wat de besparing hierdoor is over deze 3 maanden en wat er met het bespaarde geld gedaan wordt.

Hoogachtend,

R. Vevlossen

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #433 e-mail]

Is [Gemeente Eindhoven vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Eindhoven? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Gemeente Eindhoven

1 bijlage

Beste heer/mevrouw Vervlossen,

 

Nav onderstaande mail en uw eerder ingezonden WOB-verzoek het volgende.

U heeft vragen over het besluit de verlaagde frequentie van gft inzameling
in de wintermaanden in Eindhoven.

 

In het kort:

De gemeenteraad is in juni 2020 akkoord gegaan met een proef voor de
wintermaanden t.a.v. verlaging frequentie inzameling met dien verstande
dat na deze periode (ca 2e kwartaal 2021) de bevindingen geëvalueerd
worden alvorens al dan besloten wordt tot definitieve invoering voor de
volgende jaren.

Hieronder ter kennisname de tekst uit het Raadsbesluit met argumenten voor
dit besluit; feitelijk geeft dit stuk mi. antwoord op uw vragen:

 

 

Uiteraard ben ik bereid nadere vragen te beantwoorden en of als u zaken
tbv de evaluatie wilt aandragen zoals ik hierboven aangegeven hebt.

U kunt mij bellen op

0610716812.

 

Mvg

Eddy vis

Beleidsadviseur afval

 

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Pim Verbeek <[mailadres]>
Verzonden: woensdag 16 december 2020 15:09
Aan: R. Vervlossen <[Wob #433 e-mail]>
CC: Eddy Vis <[mailadres]>
Onderwerp: RE: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Kosten inwoner
per legen gft-container Eindhoven

 

Beste heer, mevrouw Vervlossen,

 

Naar aanleiding van uw e-mailbericht d.d. 16 december 2020, bericht ik u
het volgende.

 

In uw e-mail stelt u de gemeente een aantal specifieke vragen over de
kosten van het legen van Gft-containers en de besparing die de nieuwe
werkwijze oplevert.

De Wob is niet bedoeld voor verzoeken om antwoorden, uitleg, verklaringen
of standpunten.

 

Om die reden heb ik uw vraag aangemerkt als een ‘gewoon’ verzoek om
informatie en niet als Wob-verzoek.

Uw vragen heb ik ter beantwoording doorgezonden aan de heer E. Vis van de
afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid.

 

Mocht u over dit antwoord nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard met mij
contact opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

P. Verbeek | Juridisch medewerker  | Sector Ruimtelijke expertise
| Gemeente Eindhoven |

040 238 2328 | [1][mailadres]  | Afwezig op dinsdagen

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: R. Vervlossen <[2][Wob #433 e-mail]>

Verzonden: woensdag 16 december 2020 10:47

Aan: Postadres gemeente <[3] [Gemeente Eindhoven vraag e-mailadres]>

Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Kosten inwoner per
legen gft-container Eindhoven

 

Geachte Gemeente Eindhoven,

 

In de maanden december, januari en februari worden de GFT-containers nog
maar 1x per maand geleegd in plaats van 2x per maand. Graag verneem ik van
u hoeveel het kost per keer dat een GFT-container geleegd wordt in
Eindhoven, wat de besparing hierdoor is over deze 3 maanden en wat er met 
het bespaarde geld gedaan wordt.

 

Hoogachtend,

 

R. Vevlossen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[4][Wob #433 e-mail]

 

Is [5] [Gemeente Eindhoven vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid
van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Eindhoven? Als dat het geval is,
gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:

[6]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

 

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

[7]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. mailto:[Wob #433 e-mail]
3. mailto: [Gemeente Eindhoven vraag e-mailadres]
4. mailto:[Wob #433 e-mail]
5. mailto: [Gemeente Eindhoven vraag e-mailadres]
6. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
7. https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je R. Vervlossen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.