Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Mireille Louwerens bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Participatie betreffende 'Visie De Buitenzomerlanden' in de voormalige gemeente Binnenmaas

Wij verwachten dat Mireille Louwerens het recente antwoord leest en de status aanpast.

Mireille Louwerens

Geachte Gemeente Hoeksche Waard,

In 2018 is ‘Visie De Buitenzomerlanden’ in de voormalige gemeente Binnenmaas vastgesteld.

In de raadsvergadering van de gemeente Hoeksche Waard op 12 januari 2021 werd gesproken over participatie die in de voormalige gemeente Binnenmaas heeft plaatsgevonden betreffende ‘Visie De Buitenzomerlanden’.

Middels dit Wob-verzoek vraag ik u mij in het bezit te stellen van:

1. alle mogelijke vormen van participatie die hebben plaatsgevonden in de voormalige gemeente Binnenmaas aangaande ‘Visie De Buitenzomerlanden’;

2. alle verslagen, in welke vorm dan ook, van participatie als bedoeld onder nummer 1.

Hoogachtend,

M.S.N. Louwerens

Gemeente Hoeksche Waard

Beste meneer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw e-mail aan gemeente Hoeksche Waard. We gaan voor u
aan de slag om zo snel mogelijk een antwoord op uw vraag te geven.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met
ons op via 14 0186 of 088 - 647 36 47. Wij helpen u graag!
Met vriendelijke groet,
Gemeente Hoeksche Waard
[1]Gemeente Hoeksche Waard

References

Visible links

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Mireille Louwerens bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.