Stichting t.veens

De termijn voor de beantwoording van dit Wob-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Veenendaal al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Veenendaal,

Wat is er met stichting het varens gebeurt? Hoeveel geld is er in deze stichting gegaan ? Waarom is er een nieuwe stichting t.veens opgericht en hoeveel geld is daar weer ingegaan

Hoogachtend,

A.o wiegman