Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je WFL. Zwerts bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Geachte Gemeente Tilburg,
Bij deze verzoek ik U vriendelijk mij alle vragen, van bewoners, commissies en politieke partijen, en de antwoorden en onderbouwde beslissingen sinds 2005,betreffende de aanpak van de veiligheid van het Ketelhavenplein tilburg te doen toekomen. Met name de uitrit van de parkeerkelder, het fietspad met de gevaarlijke uitritten en de onbegaanbaarheid van een deel van de trottoirs.

Hoogachtend,
Wfl Zwerts

Gemeente Tilburg

Uw bericht is ontvangen bij de gemeente Tilburg en wordt in behandeling
genomen.

Gemeente Tilburg

Geachte heer Zwerts,

 

 

U heeft in een emailbericht van 8 maart jl. een digitaal Wob-verzoek
ingediend over genoemd onderwerp.

De gemeente Tilburg heeft de digitale weg voor Wob-verzoeken echter
afgesloten bij collegebesluit van 23 juni 2015 (gepubliceerd 30 juni 2015,
besluit is te raadplegen via [1]www.tilburg.nl).

U kunt desgewenst uw verzoek indienen via de schriftelijke weg d.w.z. per
brief.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Frans Luijten

Juridisch-bestuurlijk adviseur / Afdeling Ruimtelijke Uitvoering

Tel.: 06 - 215 11 205

SK 6  / Gebouw D / Spoorlaan 181, 5038 CB Tilburg
Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

e-mail: [2][mailadres]

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.tilburg.nl/
2. mailto:[mailadres]

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je WFL. Zwerts bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.