Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. Ooijen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Verzoek WOB demonstratie 27 juni 2020 en 17 januari 2021

Het wachten is nu op M. Ooijen om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Wet openbaarheid bestuur WOB

Geachte mevrouw, heer,

Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 27 juni 2020 een demonstratie heeft verboden en u een demonstratie van 17 januari 2021 wil gaan verplaatsen.

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur verzoek ik u opgaaf te doen van alle informatiedragers (brieven, overzichten, notities, adviezen, telefoonnotities, e-mailberichten, correspondentie) in welke vorm dan ook, welke direct of indirect verband houden met de hiervoor beschreven communicatie ongeacht of deze in papieren of in andere vorm beschikbaar zijn, en voorts om kopieën, afschriften of uittreksels daarvan te verstrekken.

Ik verzoek u deze binnen de wettelijke termijn van vier weken aan het hiervoor beschreven verzoek gevolg te geven.

Met dank voor uw medewerking, verblijf ik,

M. Ooijen

Gemeente Amsterdam

1 bijlage

Beste heer/mevrouw Ooijen,

 

Op 14 januari 2021 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob) ontvangen. Daarin verzoekt u om documenten waarin een
demonstratie van 27 juni 2020 is verboden en een demonstratie van 17
januari 2021 is verplaatst.

 

Wij nemen uw Wob-verzoek in behandeling.

 

Mocht u tussentijds vragen hebben over de behandeling van uw Wob-verzoek,
dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Simon Beckers

Juridische adviseur Wob

Directie Openbare Orde en Veiligheid

Gemeente Amsterdam

 

X Telefoon: 06-28747620

X E-mail: [1][mailadres]

X Adres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

[2]cid:image001.png@01D3F1C6.50D19F10

Aanwezig van maandag tot en met donderdag

 

 

Op 14 jan. 2021 om 15:26 heeft Bestuursvoorlichting
<[3][mailadres]> het volgende geschreven:

Hierbij een wob-verzoek over 2 demo's. Zorgen jullie ervoor dat dit op
de juiste plek terecht komt?

Groet,

Nika Haspels
Bestuursvoorlichting
Bestuur en Organisatie, Directie Communicatie

Gemeente Amsterdam
T 020 552 2968
M 06 8364 0524
[4][mailadres]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: M. Ooijen <[5][Wob #441 e-mail]>
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 15:22
Aan: Bestuursvoorlichting <[6][mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Verzoek WOB
demonstratie 27 juni 2020 en 17 januari 2021

Wet openbaarheid bestuur WOB

Geachte mevrouw, heer,

Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 27 juni 2020 een
demonstratie heeft verboden en u een demonstratie van 17 januari 2021
wil gaan verplaatsen.

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur verzoek ik u opgaaf te doen van
alle informatiedragers (brieven, overzichten, notities, adviezen,
telefoonnotities, e-mailberichten, correspondentie) in welke vorm dan
ook, welke direct of indirect verband houden met de hiervoor beschreven
communicatie ongeacht of deze in papieren of in andere vorm beschikbaar
zijn, en voorts om kopieën, afschriften of uittreksels daarvan te
verstrekken.

Ik verzoek u deze binnen de wettelijke termijn van vier weken aan het
hiervoor beschreven verzoek gevolg te geven.

Met dank voor uw medewerking, verblijf ik,

M. Ooijen

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[7][Wob #441 e-mail]

Is [8] [Gemeente Amsterdam vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor
Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Amsterdam? Als dat
het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
Blocked_____https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
Blocked_____https://www.wob-knop.nl/help/officers___...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij
deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie
vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige
afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd,
laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer
informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
3. mailto:[mailadres]
4. mailto:[mailadres]
5. mailto:[Wob #441 e-mail]
6. mailto:[mailadres]
7. mailto:[Wob #441 e-mail]
8. mailto: [Gemeente Amsterdam vraag e-mailadres]

Gemeente Amsterdam

1 bijlage

Beste heer/mevrouw Ooijen,

 

Op 14 januari 2021 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob) ontvangen. Daarin verzoekt u om documenten die zien op
een demonstratie van 27 juni 2020 is verboden en een demonstratie van 17
januari 2021 is verplaatst.

 

Wij hebben uw Wob-verzoek inmiddels een aantal weken in behandeling. Wij
kunnen uw Wob-verzoek niet afhandelen binnen de termijn van vier weken,
omdat wij nog bezig zijn met het verzamelen van de documenten. Daarom
verdaag ik op grond van artikel 6, tweede lid, van de Wob de beslistermijn
van uw Wob-verzoek met vier weken.

 

Mocht u tussentijds vragen hebben over de behandeling van uw Wob-verzoek,
dan kunt u mij opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Simon Beckers

Juridische adviseur Wob

Directie Openbare Orde en Veiligheid

Gemeente Amsterdam

 

X Telefoon: 06-28747620

X E-mail: [1][mailadres]

X Adres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

[2]cid:image001.png@01D3F1C6.50D19F10

Aanwezig van maandag tot en met donderdag

 

 

 

 

Van: Beckers, Simon
Verzonden: maandag 18 januari 2021 9:28
Aan: '[Wob #441 e-mail]' <[Wob #441 e-mail]>
Onderwerp: Ontvangstbevestiging Wob-verzoek over demonstraties 27 juni
2020 en 17 januari 2021

 

Beste heer/mevrouw Ooijen,

 

Op 14 januari 2021 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob) ontvangen. Daarin verzoekt u om documenten waarin een
demonstratie van 27 juni 2020 is verboden en een demonstratie van 17
januari 2021 is verplaatst.

 

Wij nemen uw Wob-verzoek in behandeling.

 

Mocht u tussentijds vragen hebben over de behandeling van uw Wob-verzoek,
dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Simon Beckers

Juridische adviseur Wob

Directie Openbare Orde en Veiligheid

Gemeente Amsterdam

 

X Telefoon: 06-28747620

X E-mail: [3][mailadres]

X Adres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

[4]cid:image001.png@01D3F1C6.50D19F10

Aanwezig van maandag tot en met donderdag

 

 

Op 14 jan. 2021 om 15:26 heeft Bestuursvoorlichting
<[5][mailadres]> het volgende geschreven:

Hierbij een wob-verzoek over 2 demo's. Zorgen jullie ervoor dat dit op
de juiste plek terecht komt?

Groet,

Nika Haspels
Bestuursvoorlichting
Bestuur en Organisatie, Directie Communicatie

Gemeente Amsterdam
T 020 552 2968
M 06 8364 0524
[6][mailadres]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: M. Ooijen <[7][Wob #441 e-mail]>
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 15:22
Aan: Bestuursvoorlichting <[8][mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Verzoek WOB
demonstratie 27 juni 2020 en 17 januari 2021

Wet openbaarheid bestuur WOB

Geachte mevrouw, heer,

Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 27 juni 2020 een
demonstratie heeft verboden en u een demonstratie van 17 januari 2021
wil gaan verplaatsen.

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur verzoek ik u opgaaf te doen van
alle informatiedragers (brieven, overzichten, notities, adviezen,
telefoonnotities, e-mailberichten, correspondentie) in welke vorm dan
ook, welke direct of indirect verband houden met de hiervoor beschreven
communicatie ongeacht of deze in papieren of in andere vorm beschikbaar
zijn, en voorts om kopieën, afschriften of uittreksels daarvan te
verstrekken.

Ik verzoek u deze binnen de wettelijke termijn van vier weken aan het
hiervoor beschreven verzoek gevolg te geven.

Met dank voor uw medewerking, verblijf ik,

M. Ooijen

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[9][Wob #441 e-mail]

Is [10] [Gemeente Amsterdam vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor
Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Amsterdam? Als dat
het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
Blocked_____https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
Blocked_____https://www.wob-knop.nl/help/officers___...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij
deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie
vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige
afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd,
laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer
informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
3. mailto:[mailadres]
5. mailto:[mailadres]
6. mailto:[mailadres]
7. mailto:[Wob #441 e-mail]
8. mailto:[mailadres]
9. mailto:[Wob #441 e-mail]
10. mailto: [Gemeente Amsterdam vraag e-mailadres]

Gemeente Amsterdam

1 bijlage

Beste heer/mevrouw Ooijen,

 

Op 14 januari 2021 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob) ontvangen. Daarin verzoekt u om documenten die zien op
een demonstratie van 27 juni 2020 is verboden en een demonstratie van 17
januari 2021 is verplaatst.

 

Inmiddels hebben wij de beoordeling bijna afgerond. Eind volgende week
gaan wij de zienswijzen opvragen bij de partijen die belanghebbend zij bij
de openbaarmaking van de documenten. Deze partijen kunnen dan aangeven of
ze het al dan niet eens zijn met openbaarmaking en waarom bepaalde
informatie eventueel niet openbaar gemaakt mag worden. De
zienswijzeprocedure duurt zo’n twee weken. Daarna hebben wij nog ongeveer
een week nodig om de zienswijzen te verwerken en om een besluit op uw
Wob-verzoek op te stellen. De verwachting is dat uw Wob-verzoek dan tussen
18 en 22 juni kan worden afgerond.

 

Ik wil u daarbij ook informeren dat er meerdere Wob-verzoeken zijn
binnengekomen over de demonstratie van 17 januari. Daarom hebben wij alle
documenten die hierop betrekking hebben verzameld. Daarnaast zijn er ook
Wob-verzoeken binnen gekomen over de demonstratie van 24 januari. Omdat de
documenten van deze twee demonstraties elkaar overlappen, zult u ook de
documenten ontvangen met betrekking tot de demonstratie van 24 januari.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u tussentijds
vragen hebben over de behandeling van uw Wob-verzoek, dan kunt u mij
opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Simon Beckers

Juridisch adviseur Wob

Directie Openbare Orde en Veiligheid

Gemeente Amsterdam

 

X Telefoon: 06-28747620

X E-mail: [1][mailadres]

X Adres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

[2]cid:image001.png@01D3F1C6.50D19F10

Aanwezig van maandag tot en met donderdag

 

 

 

 

 

Van: Beckers, Simon
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 10:59
Aan: '[Wob #441 e-mail]' <[Wob #441 e-mail]>
Onderwerp: Verdaging Wob-verzoek over demonstraties 27 juni 2020 en 17
januari 2021

 

Beste heer/mevrouw Ooijen,

 

Op 14 januari 2021 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob) ontvangen. Daarin verzoekt u om documenten die zien op
een demonstratie van 27 juni 2020 is verboden en een demonstratie van 17
januari 2021 is verplaatst.

 

Wij hebben uw Wob-verzoek inmiddels een aantal weken in behandeling. Wij
kunnen uw Wob-verzoek niet afhandelen binnen de termijn van vier weken,
omdat wij nog bezig zijn met het verzamelen van de documenten. Daarom
verdaag ik op grond van artikel 6, tweede lid, van de Wob de beslistermijn
van uw Wob-verzoek met vier weken.

 

Mocht u tussentijds vragen hebben over de behandeling van uw Wob-verzoek,
dan kunt u mij opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Simon Beckers

Juridische adviseur Wob

Directie Openbare Orde en Veiligheid

Gemeente Amsterdam

 

X Telefoon: 06-28747620

X E-mail: [3][mailadres]

X Adres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

[4]cid:image001.png@01D3F1C6.50D19F10

Aanwezig van maandag tot en met donderdag

 

 

 

 

Van: Beckers, Simon
Verzonden: maandag 18 januari 2021 9:28
Aan: '[Wob #441 e-mail]'
Onderwerp: Ontvangstbevestiging Wob-verzoek over demonstraties 27 juni
2020 en 17 januari 2021

 

Beste heer/mevrouw Ooijen,

 

Op 14 januari 2021 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob) ontvangen. Daarin verzoekt u om documenten waarin een
demonstratie van 27 juni 2020 is verboden en een demonstratie van 17
januari 2021 is verplaatst.

 

Wij nemen uw Wob-verzoek in behandeling.

 

Mocht u tussentijds vragen hebben over de behandeling van uw Wob-verzoek,
dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Simon Beckers

Juridische adviseur Wob

Directie Openbare Orde en Veiligheid

Gemeente Amsterdam

 

X Telefoon: 06-28747620

X E-mail: [5][mailadres]

X Adres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

[6]cid:image001.png@01D3F1C6.50D19F10

Aanwezig van maandag tot en met donderdag

 

 

Op 14 jan. 2021 om 15:26 heeft Bestuursvoorlichting
<[7][mailadres]> het volgende geschreven:

Hierbij een wob-verzoek over 2 demo's. Zorgen jullie ervoor dat dit op
de juiste plek terecht komt?

Groet,

Nika Haspels
Bestuursvoorlichting
Bestuur en Organisatie, Directie Communicatie

Gemeente Amsterdam
T 020 552 2968
M 06 8364 0524
[8][mailadres]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: M. Ooijen <[9][Wob #441 e-mail]>
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 15:22
Aan: Bestuursvoorlichting <[10][mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Verzoek WOB
demonstratie 27 juni 2020 en 17 januari 2021

Wet openbaarheid bestuur WOB

Geachte mevrouw, heer,

Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 27 juni 2020 een
demonstratie heeft verboden en u een demonstratie van 17 januari 2021
wil gaan verplaatsen.

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur verzoek ik u opgaaf te doen van
alle informatiedragers (brieven, overzichten, notities, adviezen,
telefoonnotities, e-mailberichten, correspondentie) in welke vorm dan
ook, welke direct of indirect verband houden met de hiervoor beschreven
communicatie ongeacht of deze in papieren of in andere vorm beschikbaar
zijn, en voorts om kopieën, afschriften of uittreksels daarvan te
verstrekken.

Ik verzoek u deze binnen de wettelijke termijn van vier weken aan het
hiervoor beschreven verzoek gevolg te geven.

Met dank voor uw medewerking, verblijf ik,

M. Ooijen

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[11][Wob #441 e-mail]

Is [12] [Gemeente Amsterdam vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor
Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Amsterdam? Als dat
het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
Blocked_____https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
Blocked_____https://www.wob-knop.nl/help/officers___...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij
deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie
vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige
afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd,
laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer
informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
3. mailto:[mailadres]
5. mailto:[mailadres]
7. mailto:[mailadres]
8. mailto:[mailadres]
9. mailto:[Wob #441 e-mail]
10. mailto:[mailadres]
11. mailto:[Wob #441 e-mail]
12. mailto: [Gemeente Amsterdam vraag e-mailadres]

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. Ooijen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.