Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je David van Zanten bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

WOB-verzoek inzake de WABO vergunningaanvraag en de vergunningverlening gedaan en verkregen door Waterschaprivierenlanden betreffende het project dijkversterking Kinderdijk - Schoonhovense veer

Wij verwachten dat David van Zanten het recente antwoord leest en de status aanpast.

David van Zanten

Geachte Gemeente Molenlanden,

Graag vraag ik in het kader WOB. de volgende documenten op nl:

- alle documenten betreffende aanvraag WABO vergunning "dijkversterking Kinderdijk - Schoonhovense veer " (KIS) aangevraagd door waterschap rivierenlanden (WSRL) bij gemeente molenlanden.
- Alle documenten betreffende WABO vergunning "dijkversterking Kinderdijk - Schoonhovense veer " (KIS)" verleend door Gemeente Molenlanden aan Waterschap rivierenland (WSRL)

Hoogachtend,
David van Zanten
Lekdijk 385
2957 VA, Nieuw- Lekkerland ( Molenlanden)

1 bijlage

zie bijlage

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je David van Zanten bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.