Wop verzoek

Inafwachting van een antwoord van Gemeente Veenendaal, ze zouden zo spoedig mogelijk moeten besluiten en normaalgezien op z'n laatst op (details).

Geachte Gemeente Veenendaal,

Ik dien een wop verzoek in voor

Hoogachtend,
Voor Hovystraat 13a en 13c veenendaal ik heb dit nodig