Geachte Gemeente Veenendaal,

Ik dien een wop verzoek in voor

Hoogachtend,
Voor Hovystraat 13a en 13c veenendaal ik heb dit nodig

Gemeente Veenendaal

1 bijlage

Geachte heer, mevrouw Wiegman,

Naar aanleiding van het door u ingediende Wob-verzoek van 23 juni jongstleden, zenden wij u bijgaande brief.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

Team juridische zaken.

Reageren op dit bericht is mogelijk als onderstaande referentie bij de reactie wordt meegestuurd.
mzrdrefa6t6l76azr2ddiuh648q7c1lmo4xbkrdo421lol1ferdrzm

Geachte Gemeente Veenendaal,

Ik wil weten waarom de burgemeester de Hovystraat 13a en 13c heeft open laten breken die man heeft een hekel aan mij jullie pesten mij al jaren dr colijnstraat 67 3904ep tel 0615246070

Hoogachtend,

A.o wiegman